spunbonded spinneret

  • spunbonded spinneret

    spunbonded spinneret

    spunbonded spinneret, අවම වශයෙන් දස දහස් ගණනක් වටකුරු අල්ට්‍රා මයික්‍රෝ කුහරයක් ඇති අතර එය ව්‍යාජ SUS630 හෝ SUS431 වලින් සාදා ඇති අතර රෙදි 16 මි.මී. 1600-3200 සිට පළල, විෂ්කම්භය 0.25-0.5mm, L / D 1 සිට කළ හැකිය. 10-1: 15. එය ස්පන්බන් සහිත ශීර්ෂයට සම්බන්ධ වන අතර, උණු කළ ද්‍රව්‍යය ශීර්ෂකයේ සිට වායු නාලය හරහා සහ බෙදාහරින්නා හරහා ගමන් කරයි. ඉන්පසු ස්පයිනරෙට් තුළට ගොස් රසායනික තන්තු දක්වා එය දින 45 සිට දින 60 දක්වා පිරිසිදු කළ යුතුය.